Invitasjon til nettverksmøte i Horisont 2020-Trøndelag

horizon2020En rekke trønderske aktører har, med støtte fra Forskningsrådet, etablert nettverket Horisont 2020-Trøndelag. Onsdag 10. juni arrangerer nettverket sitt første møte. Deltakelse på dette møtet er gratis og åpent for bedrifter, offentlige virksomheter og forskningsmiljøer.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Her kan norske virksomheter delta på lik linje med andre virsksomheter i EU. Man kan få støtte til innovasjons- og forskningsaktiviteter, og dra nytte av samarbeid med andre europeiske aktører. Deltakelse i et EU-prosjekt kan gi verdifulle nettverk og tilgang til oppdatert kunnskap.

SINTEF har lenge vært aktive i EU-forskning. Det gjelder også vi som jobber med informasjonssikkerhet på SINTEF. Vi er for tiden deltakere i flere EU-prosjekter, og er på topp av universiteter og forskningsinstitusjoner når det gjelder deltakelse i EU-forskning på cyber-sikkerhet. Vi ønsker gjerne å bidra til at flere norske virksomheter kan gjøre seg nytte av mulighetene som ligger i å delta i EU-forskning. Om du har spørsmål knyttet til EU-prosjekter er det bare å ta kontakt med oss direkte. Det er også mulig å delta på ulike informasjons- og nettverksaktiviteter rettet mot EU-forskning. Vi vil anbefale det kommende nettverksmøtet for alle som er interessert i å vite mer om mulighetene deltakelse i EU-forskning kan gi. Programmet for dagen inkluderer introduksjon til Horisont 2020 og til nettverket, erfaringer med EU-forskning, samt god tid til diskusjon. Så meld dere på, det har vi tenkt å gjøre!

Nettverket Horisont 2020-Trøndelag er etablert med støtte fra Forskningsrådet. Trøndelags Europakontor er koordinator for nettverket, og SINTEF er en av flere aktører som står bak nettverket. Nettverket vil tilby en møteplass for innovative bedrifter, samfunnsaktører og forskningsmiljøer med internasjonale ambisjoner. Det vil øke kompetansen om EU-forskning, og legge til rette for samarbeid mellom aktører og deling av erfaringer, slik at flere virksomheter kan kvalifisere seg til deltakelse i Horsiont 2020.