Er du cyber-forsikret? Vi ønsker å snakke med deg!

insecurancelogo_screen_resolutionVi forsker nemlig på cyberforsikring, og søker kontakt med virksomheter som har kjøpt cyberforsikring. I tillegg er vi veldig interessert i en liten prat med dere som vurderer eller har vurdert å kjøpe slik forsikring. Basert på utviklingen i andre land tror vi tematikken vil komme på agendaen hos mange bedrifter de kommende årene, og vi søker å bidra til at enda flere kan oppnå riktig sikkerhet for sin virksomhet – hvor cyberforsikring kanskje er ett tiltak.

Som det er skrevet om tidligere på denne bloggen, er vi i gang med et (egenfinansiert, helt uavhengig) forskningsprosjekt for å utvikle teknikker og verktøy for vurdering av cyberforsikring. Cyberforsikring er et relativt nytt produkt i Norge, og vi ønsker å få mer kunnskap om hvordan norske virksomheter vurderer cyberforsikring:

  • Hvordan tas beslutninger om å forsikre eller ikke?
  • Hva er viktig for at cyberforsikring skal oppleves nyttig?
  • Hvordan oppleves dialog med forsikringsselskaper undervegs?
  • Hva kan støtte vurderinger om man skal forsikre eller ikke?

Vi er i dialog med viktige aktører i forsikringsbransjen og er svært takknemlige for å ha fått innblikk i deres perspektiv. Nå er det viktig for oss å forstå kundeperspektivet bedre. Vi ønsker å bidra til forskning og nye løsninger som kan møte behovet til norske virksomheter, og da er vi helt avhengig av at ulike virksomheter deler erfaringer med oss.

Så, hva vil det innebære å ta kontakt med oss på SINTEF? Vi ønsker å ta hensyn til hva som passer for deg, men aktuelle måter å få til en dialog på er uformelle møter (på telefon eller fysisk), intervjuer, eller deltakelse i workshop. Vi er svært interesserte i å høre om alle erfaringer, både gode og eventuelt mindre gode, og vi behandler all informasjon som deles med oss fortrolig. De virksomheter som ønsker det vil få tilgang til sammenstillt materiale og konklusjoner basert på erfaringer fra flere virksomheter.

Om din virksomhet har kjøpt eller vurdert å kjøpe cyber-forsikring, ta kontakt med meg på inger.a.tondel@sintef.no. Vi setter stor pris på alle som er villige til å dele erfaringer med oss!

Om du ønsker å lese mer om cyberforsikring, se også følgende innlegg: