Testing av pacemakere – øvelse gjør mester!

En pacemaker er ikke en frittstående enhet som opereres inn i en pasient og deretter overlates til seg selv i årevis uten noen form for kommunikasjon med omverdenen. Introduksjon av telemedisin og fjernovervåking har medført at det faktisk kreves et helt økosystem for å holde en pacemaker i korrekt og effektiv drift.

I løpet av de siste fem årene har det blitt fire masteroppgaver som har sett på problemstillinger rundt sikkerhet av pacemakere og deres økosystem. Her har vi laget et lengre innlegg på engelsk som oppsummerer resultatene: https://infosec.sintef.no/en/informasjonssikkerhet/2020/06/security-testing-of-the-pacemaker-ecosystem/