Virtuelt møte om EU-forskning 24. juni

I regi av Referansenettverk for Digital Sikkerhet arrangerer vi 24/6 et virtuelt møte for å snakke om muligheter for deltagelse i EU-prosjekter generelt, og spesielt om hva som skjer i det nye programmet Horizon Europe.

Tid: Onsdag 24/6 2020 kl. 15:00-1600
Sted: Virtuelt (se under)

Tentativ agenda:

  • Suksesshistorier
  • Eksempel på utlysning
  • Siste nytt om Horizon Europe
  • Hva kan du få ut av å delta i et EU-prosjekt?
  • Diskusjon

Møtet er åpent for alle interesserte, men krever påmelding. Send en enkel mail til referansenettverk@sislab.no innen 23/6, så sender vi invitasjon.

Photo by fauxels from Pexels