Noe bør stoppes, men det er neppe IT

Vi er i ferd med å runde av EU-prosjektet STOP-IT (2017-2021) som har fokusert på å gjøre vann- og avløpssystemer sikrere og mer motstandsdyktige mot ondsinnede angrep. STOP-IT har arbeidet for at vannbransjen skal bli mer bevisst på, og gjøre bedre forberedelser mot, cyber-fysiske trusler, og forbedre håndtering av hendelser av både fysisk og digital karakter. STOP-IT-løsningene vil hjelpe vannverk med å prioritere risikoer og utvikle en realistisk plan for forbedret fysisk/cyber beskyttelse.

Verktøykassen som STOP-IT har produsert er skalerbar slik at den passer for både små og store vannverk, og kan tilpasses til den enkeltes behov etter plukk-og-miks-metoden. Løsningene er fleksible, og kan brukes på forskjellige måter avhengig av brukergruppe.

STOP-IT-rammeverket består av 9 moduler som følger:

 • Modul 1: Strategiske og taktiske beslutnings-støtteverktøy
 • Modul 2: Verktøy for å detektere og varsle om trådløse jamme-angrep
 • Modul 3: Verktøy for å monitorer og beskytte SCADA/IT
 • Modul 4: Verktøy for å beskytte mot fysiske trusler
 • Modul 5: Verktøy for å dele informasjon om cybertrusler
 • Modul 6: Verktøy for å detektere cyber-fysiske uregelmessigheter
 • Modul 7: Verktøy for å varsle innbyggere om kritiske situasjoner
 • Modul 8: Verktøy for risikovurdering, varsling, og forslag til mottiltak
 • Modul 9: Verktøy for å visualisere informasjon fra alle de andre modulene

STOP-IT-plattformen har blitt validert i et simulert operativt miljø, og demonstrert i de fire ledende vannverkene i prosjektet (FR), Oslo VAV, Berliner Wasserbetriebe, Mekorot (Israel), og Aigues de Barcelona.  

STOP-IT er mer enn bare teknologiske løsninger, og har bidratt til samarbeid og bevisstgjøring, kompetanseutvikling, kommunikasjon og kunnskapsdeling, markedspåvirkning, påvirkning av retningslinjer og politikk, og har også hatt andre synergieffekter. Ett konkret resultat er et initiativ til å danne en europeisk Information Sharing and Analysis Centre (ISAC) for vannbransjen, som nå er i støpeskjeen med STOP-IT-partnere som en del av kjernegruppen.

Bevisstgjøring og samarbeid mellom vannverk

STOP-IT har bidratt til etablering av praksisfelleskap (Community of Practice – CoPs), som grovt sett er grupper som har felles utfordringer eller interesse innen et tema. I et CoP deler deltakerne erfaringer og bygger kunnskap i felleskap, på kryss av disipliner. I STOP-IT har CoP vært konstruert som et trygt, stimulerende miljø hvor store (FR) og små (FL) vannverk, prosjektpartnere og andre interessenter kan lære av hverandre. Vi har operert CoP på tre nivåer; lokale CoPer rundt hvert av de fire ledende (FR) vannverkene og deres lokale forskningspartnere, et prosjekt-CoP som omfatter alle partnerne i STOP-IT, og et trans-prosjekt CoP som omfatter STOP-IT og andre EU-prosjekter innen kristisk infrastruktur.   

STOP-IT har utvikler læringsmateriell både på overordnet plan og relatert til de spesifikke verktøyene som er utviklet i prosjektet, og har tilpasset dette materiellet til tre brukerprofiler:

 • Beslutningstakere
  • Risikostyringsledere
  • Operatører

Prosjektet gjennomførte en opplæringssesjon for beslutningstakere i juni 2019 (fysisk), og for risikostyringsledere i prosjektets “følge-vannverk” (FL) i november og desember 2019 (online). Deretter ble det gjennomført individuelle webinarer rettet mot FL operatører på spesifikke verktøy nøye utvalgt av hver FL (video/online).

Hovedkanalen for prosjektets kommunikasjon og informasjonsdeling har vært prosjektnettsiden, men det har også blitt laget brosjyrer, publikasjoner og konferanser, nyhetsbrev og pressemeldinger, innlegg på sosiale medier, videoer og tekniske faktaark.

Alle verktøyene utviklet i STOP-IT har nådd minst TRL 7 (prototype demonstrert i operativt miljø), men mange av verktøyene utviklet i STOP-IT er allerede klare til å tas i bruk, dette omfatter Meklock, RAET, TORC, m.fl.

For mer detaljer om STOP-IT, se vår artikkel i tidsskriftet VANN!