Gemini: “Storebror ser deg”

Faksimile fra siste utgave av Gemini
Faksimile fra siste utgave av Gemini
Faksimile fra siste utgave av Gemini

Forskerne Maria B. Line og Jostein Jensen er intervjuet av bladet Gemini, som presenterer forskningsnytt fra NTNU og SINTEF. I septembernummeret har de en større sak om overvåking, og spesielt er Datalagringsdirektivet tema i artikkelen.

Men også andre aspekter rundt elektroniske spor og kameraovervåking er omtalt.

Hele saken kan leses i Gemini:
http://www.ntnu.no/gemini/2011-03/30-37.htm