Tillit och tilltro i framtidens Internet

Det Internet som vi har vuxit upp med har tidigare mestadels bestått av sammankopplade datorer och människor men blir nu mer och mer mobilt och genom Internet kommer ett stort antal maskiner och objekt kopplas ihop. Mängden data som skickas över nätet kommer explodera och Internet i sitt nuvarande fom kommer varken möjlighet att hantera dessa datamängder eller tillhandahålla den säkerhet, pålitlighet och robusthet som kommer krävas.Den Europeiska kommissionen satsar stort för att få bukt med problemet och FI-WARE är ett av initiativen; här samarbetar över 150 europeiska offentlig och privata aktörer om att bygga framtidens Internet. FI-WAREs mål är att leverera en ny infrastrukturtjänst (“the FI-WARE platform”) som erbjuder återanvändbara och gemensamma funktioner (“Generic Enablers”) som gör det lättare att utveckla framtida Internet applikationer i flera sektorer. Infrastrukturen designas för att klara de höga krav på både tjänstekvalitet och säkerhet som framtidens applikationer kommer kräva.

Detta är en ambitiös vision men en aspekt som hittills ignorerats är användarens upplevelse av framtidens Internet. Vi är redan beroende av Internet i en stor del av vårt dagliga liv och hanterar vant såväl våra bankärenden, deklarationer och olika typer av ansökningar via mobilen eller laptopen. När fler och fler av de tjänster vi använder i vår vardag kan skötas online blir en blanding av tillit och misstänksamhet helt naturlig. Hur ska mannen på gatan kunna avgöra till vilken grad ännu en ny Internettjänst går att lita på?

Det nya projektet OPTET (Operational Trustworthiness Enabling Technologies), som är finansierat av EUs sjunde ramprogram för forskning, handlar om just detta. I OPTET ska det forskas på och utvecklas metoder för att kunna bekräfta graden av säkerhet i de olika komponenter som en Internettjänst är byggd upp av. Syftet är att ge slutanvändaren en korrekt bild av hur pålitlig och säker en viss Internettjänst är. De metoder som utvecklas i OPTET ska kunna användas i FI-WARE.

OPTET leds av Thales i Frankrike och kommer starta upp under hösten 2012. Det är totalt 14 europeiska partner involverade i projektet. SINTEF IKT har ansvar för delprojektet som handlar om användbarhet och evaluering; vi ska visa hur OPTET teknologin kan användas i AAL domänen (AAL står för “Ambient Assistant Living” och handlar om hur IKT kan vara till nytta för äldre personer som önskar att bo kvar i sin hemmamiljö så länge som möjligt). I OPTET kommer vi på SINTEF IKT också forska på metoder och verktyg som kan användas i processen med att få in tillit och säkerhet som en del av utvecklingen av nya Internetbaserade system.

Image courtesy of FreeDigitalPhotos.net