Årets kalendergave


Sikkerhetsmiljøet i Norge er ikke kjempestort, men likevel erfarer vi at det tidvis er vanskelig å unngå at man planlegger kolliderende arrangementer i en og samme by (spesielt hvis byen heter Oslo). Som et del av vårt engasjement i CSA Norge, har vi lansert et initiativ for å få til en felles arrangementskalender for hele landet. Foreløpig ligger kun den offisielle kalenderen til CSA Norge her (pluss noen uoffisielle som vi bruker for å verifisere konseptet), men vi håper på at paradigmet “Build it, and they will come”  kommer til anvendelse, og at alle lesere av bloggen bruker sin påvirkningskraft i de fora de måtte ha adgang til, slik at hver og en oppretter sin egen arrangementskalender som vi så kan bruke til å aggregere den ene, store “one calendar to rule them all”. Vi kan gjerne være vertskap for den aggregerte kalenderen, men hvis noen andre føler seg kallet, er det bare å melde seg!

Tips oss om sikkerhetsrelaterte Google Calendars!