Sett deg på sikkerhetskartet!

I disse dager driver Europakommisjonen med en  kartlegging av hvor det finnes kompetanse på cybersecurity rundt omkring i Europa. Resultatene i denne undersøkelsen skal brukes til å lage et offentlig cybersecurity-atlas, som igjen vil være et nyttig verktøy når man for eksempel er på jakt etter partnere eller spesifikk kunnskap.

Det er mye kompetanse på cybersecurity i Norge, så derfor er det viktig at vi er godt synlige i dette kartet. Vi oppfordrer derfor alle miljøer i Norge til å registrere seg innen fristen, 15. februar, ved hjelp av følgende lenke:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cybersecurity-survey

NB: Inntil nylig har denne undersøkelsen bare vært tilgjengelig for medlemsland i EU, men har nå blitt åpnet for assosierte medlemsland som Norge.