Aktuelle EU utlysninger innen digital sikkerhet

Forrige uke gikk ICT Proposers’ Day av stabelen i Helsinki. Dette er et arrangement som har som hensikt å informere om kommende utlysninger av forskningsmidler innen EUs Horisont 2020 rammeprogram for IKT, samt en mulighet for industri og forskere å møtes for å bygge konsortium. Programmet var ganske overveldende med mange parallelle spor, heldigvis hadde vi flere personer tilstede og hadde lagt en plan for å få med oss det som var relatert til digital sikkerhet.

Det er fire aktuelle utlysninger som man kan posisjonere seg mot til neste år med spesielt fokus på cybersikkerhet, som alle har frist 27. August 2020:

  • SU-DS02-2020: Intelligent Security and Privacy management
  • SU-DS03-2019-2020: Digital Security and Privacy for Citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises
  • SU-DS04-2018-2020: Cybersecurity in the Electrical Power and Energy System (EPES): an armour against cyber and privacy attacks and data breaches
  • SU-INFRA01-2018-2019-2020: Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe

EU kommisjonens presentasjon av utlysningene kan lastes ned her: [pdf]

I tillegg til disse fire er det en utlysning ute nå, med frist 19. November 2019, nemlig SU-ICT-02-2020 Building blocks for resilience in evolving ICT systems. Om man skal skrive en søknad til denne er det veldig knapp tid igjen, men det kan fortsatt være muligheter for å bli med i siste liten om noen trenger ekstra deltakere i et konsortium. Vi på SINTEF Infosec koordinerer en søknad til denne, og har fått med oss mnemonic som norsk industripartner.

Som en del av arrangementet kunne bedrifter og forskningsinstitusjoner som ønsket å bli med i konsortium, eller som søkte etter partnere til sitt konsortium, gi tre-minutters lyntaler om seg selv. Lyntalene til alle de som var interessert i cybersikkerhet finner du her.

I tillegg til de utlysningene som er spesielt rettet mot cybersikkerhet, kan det være veldig lurt å se på utlysninger der digital sikkerhet kan inngå som en viktig komponent innenfor et annet hovedtema. Her er noen av disse som vi har identifisert:

  • SU-AI02-2020: Secure and resilient Artificial Intelligence technologies, tools and solutions in support of Law Enforcement and citizen protection, cybersecurity operations and prevention and protection against adversarial Artificial Intelligence
  • ICT-56-2020: Next Generation Internet of Things
  • ICT-50-2020: Software Technologies
  • ICT-54-2020: Blockchain for the Next Generation Internet

Se her, for en liste over alle IKT-relaterte utlysninger innen H2020.

NB: Dette er absolutt ikke en uttømmende liste! Det kan også være verdt å se på utlysninger fra andre arbeidsprogram utenfor IKT, som for eksempel helse eller romfart.