Avhengigheter i programvare

Åpen kildekode utgjør i dag en stor del av all kode brukt både profesjonelt og privat. Hovedtankene bak åpen kildekode er at åpent tilgjengelig kode vil kunne gagne flest mulig, og potensielt utvikle seg bedre og raskere enn om man hadde drevet utvikling i et lukket miljø. I populære prosjekt som Linux fungerer det veldig bra, og er en av grunnene til at det er brukt så mye i dag. Men i mindre prosjekter som ikke har like mange bidragsytere går man glipp av mange av fordelene som man i teorien skal få av åpen kildekode, og man kan ende opp med en situasjon som vist i figuren til høyre. I øyeblikket det oppdages en sårbarhet i det lille prosjektet, vil ansvaret for å minske trusselen til programmet falle på den som bruker programmet. Se heartbleed for et eksempel!

En ingrediensliste for programvare

The Linux Foundation gjorde i 2021 en undersøkelse som blant annet viste at 98% av deltakerne hørte til organisasjoner som på en eller annen måte benyttet Open Source komponenter i sine produkter. Selv om det har klare fordeler, er det å bygge programvare med Open Source verktøy eller bibliotek i grunn noe som åpner for sårbarheter som kan være vanskelige å holde oversikt over.

ConCERT – et sektorvist responsmiljø for bygg-, anleggs- og eiendomsbransjen?

I fjor høst foretok vi en utredning på vegne av Oslo Construction City Cluster AS, anført av OBOS, Statsbygg, AF-gruppen og Betonmast, for å se om det var grunnlag for å opprette et sektorvist responsmiljø (SRM) for Bygg-, Anleggs- og Eiendomsbransjen. Vi inviterte 24 bransjeaktører til videointervjuer på ca. en time, hvorav vi klarte å få til intervjuer med 7. Dessuten hadde vi tilsvarende intervjuer med 3 eksisterende SRMer, samt med en større leverandør av IT-tjenester.

OWASP Top 10 2021

OWASP Top 10 har siden 2003 representert de viktigste/vanligste sårbarhetene eller angrepstypene mot internettbasert programvare. Listen har vært oppdatert med ujevne mellomrom, men i det siste stort sett hvert fjerde år. Listen er viktig ikke bare fordi den forteller oss hvilke angrepstyper som er vanligst for tiden, men også fordi den representerer angrep som utgjør utgangspunktet for mer eller mindre uerfarne angripere – dette er det de kommer til å prøve først, så sørg for at du ikke er sårbar for det! OWASP Top 10 tar utgangspunkt i Mitres Common Weakness Enumeration (CWE).

Noe bør stoppes, men det er neppe IT

Vi er i ferd med å runde av EU-prosjektet STOP-IT (2017-2021) som har fokusert på å gjøre vann- og avløpssystemer sikrere og mer motstandsdyktige mot ondsinnede angrep. STOP-IT har arbeidet for at vannbransjen skal bli mer bevisst på, og gjøre bedre forberedelser mot, cyber-fysiske trusler, og forbedre håndtering av hendelser av både fysisk og digital karakter. STOP-IT-løsningene vil hjelpe vannverk med å prioritere risikoer og utvikle en realistisk plan for forbedret fysisk/cyber beskyttelse.

Beredskapsøvelser for cyberangrep mot industrielle kontrollsystemer – resultater fra en masteroppgave

Denne artikkelen er skrevet av Guro Hotvedt og Andrea Skytterholm på bakgrunn av deres masteroppgave. Industrielle kontrollsystemer brukes til å kontrollere og monitorere produksjonsutstyr, hvor tilgjengelighet er avgjørende. Disse systemene blir også omtalt som operasjonell teknologi (OT), og har tradisjonelt…

Hvordan kan man tilbakekalle digitale sertifikater i maritim sektor?

Tilbakekalling (revokering) av digitale sertifikater er kjent som et vanskelig problem på nettet, og det er enda vanskeligere i begrensede miljøer som i maritim sektor, hvor skip kan befinne seg til havs i lange perioder med ingen eller svært begrenset…

Sikkerhetsoperasjoner

Det å passe på sikkerheten til et system etter at det har vært satt i drift, har tradisjonelt vært sett på som en (ja, nettopp) driftsoppgave som “de på IT” tar seg av.

Et vellykket programvaresikkerhetsinitiativ må imidlertid også omfatte sikkerhetsoperasjoner eller nettverkssikkerhet, for å sørge for full tilbakekopling til utviklerne.

Kan NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet brukes for prosesskontroll-systemer?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har gitt ut en samling tiltak for IKT-sikkerhet i I(K)T-systemer. På oppdrag fra Ptil har vi gjennomført en evaluering av disse tiltakene, og finner at med noen få unntak er de relevante også for prosesskontrollsystemer i petroleumsindustrien, men at en del tiltak krever noen ekstra tillempninger.

Sju (pluss/minus to) steg til bedre program-varesikkerhet

Programvaresikkerhet handler om sikker funksjonalitet snarere enn sikkerhetsfunksjonalitet, dvs. å lage programvare slik at den oppfører seg som forventet også når den utsettes for angrep. Det finnes en lang rekke anbefalte aktiviteter som kan bidra til å nærme seg dette målet, men hvor skal man begynne? Etter fem års forskning på dette temaet har vi et forslag til ni steg som kan representere en slik begynnelse.

Hendelseshåndtering i industrielle kontrollsystemer – resultater fra en masteroppgave

Denne artikkelen er skrevet av Ingrid Volden og Thea Rydjord på bakgrunn av deres masteroppgave. Integrering av IT-komponenter med industrielle kontrollsystemer har endret trusselbildet radikalt for OT (operasjonsteknologi), som medfører at IT og OT ansatte i oljeindustrien må samarbeidet om…